Zamówienia można składać wysyłając wiadomość e-mail na adres MalowanaCeramika@wp.pl lub telefonicznie pod numerem tel. +48-693-802-805. 

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków. Zamówienia są realizowane zgodnie z Polityką Prywatności opisaną poniżej.

Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane od następnego dnia roboczego.

Ceny podane na niniejszej stronie www są cenami orientacyjnymi i faktyczna cena w dniu złożenia zamówienia może różnić się od ceny podanej na stronie. Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu za pomocą e-mail lub telefonu i po dokonaniu zapłaty lub przedpłaty za zamówione produkty.

Zamówienia są realizowane w terminie od 2 do 21 dni od daty wpłynięcia pieniędzy na konto HCK IT&ART .

HCK IT&ART zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość tzn. bez podania lub w przypadku błędnego podania adresu e-mail lub telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.

Zamówione wyroby można odbierać osobiście na terenie Warszawy.

Przesyłka wyrobów do Klienta jest realizowana w uzgodnieniu z Klientem,  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ponosi Kient.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie HCK IT&ART i niemożności dostarczenia go w uzgodnionym czasie, Klient zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu ustalenia ewentualnych dalszych losów zamówienia.

Wszelkie informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27.07.2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Firma HCK IT&ART zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych oraz specyfikacji produktów.

Polityka Pywatności dla klientów strony www.malowanaceramika.pl oraz www.handpaintedceramics.pl („Serwis”)

 I. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Halina Ciechomska-Kozłowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Halina Ciechomska-Kozłowska, HCK IT&ART” w Warszawie, przy ul. Krasnowolskiej 29D lok.3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 113-032-46-93. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail:  MalowanaCeramika@wp.pl

„RODO" to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowe świadczenie przez Serwis następujących usług:

 1. odpowiedzi na zapytania Klienta
 2. realizacja zamówienia Klienta
 3. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

W celu wykonania usług przetwarzane są dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres dostawy,
 • telefon,
 • nazwa firmy i numer NIP (w przypadku zakupów jako przedsiębiorca).

W celu dokonania odpowiedzi na pytania przekazywane przez adres kontaktowy (malowanaceramika@wp.pl) w Serwisie przetwarzane są dane osobowe:

 • Imię nazwisko (w przypadku ich podania) lub nick
 • adres e-mail,
 • telefon (w przypadku podania)

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • ewentualnie adres zamieszkania — w przypadku zwrotu pieniędzy lub korespondencji pisemnej,
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, przetwarzane są dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • telefon
 • numer NIP (jeśli był podany)

Nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

III. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne do realizacji usług.

IV. Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

HCK IT&ART zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających blokowanie dostępu do zawartości komputerów i nośników danych. Aktualizacja stosowanego oprogramowania i sporządzanie kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa) odbywa się siłami własnymi.

Administratorem poczty elektronicznej jest Wirtualna Polska, której polityka prywatności znajduje się na stronie https://pomoc.wp.pl/polityka-prywatnosci

Dane finansowo-księgowe są przetwarzane i przechowywane przez biuro rachunkowo-księgowe, dostosowane do przepisów RODO. rachunkowo-księgowa rachunkowo-księgowa

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Uprawnienia podmiotów danych

Klient ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych.

Skorzystanie z tego prawa może uniemożliwić wykonanie przez HCK IT&ART zleconej usługi.